Warning: session_start(): open(/usr/home/380445926840/data/mod-tmp/sess_ofgm6td78vun7hmfp2sharbaj0, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in /usr/home/380445926840/data/www/ogku_koda/wp-content/plugins/exclusive-content-password-protect/content-password-protect.php on line 30
Контакти |

Контакти

04119, м.Київ, вул.Мельникова, 40

факс – 206-74-91

E-mail: GUKB@ukr.net

 

Директор департаменту

МІЩЕНКО Олег Вікторович

Приймальна                                              206-74-91

 

Заступник директора

ЗОЛІН Сергій Олександрович

 

Заступник директора – начальник управління житлово-комунального господарства

КРАВЧУК Валерій Віталійович

 

Заступник директора – начальник управління житлово-комунального господарства

КОРОЛЬ Галина Миколаївна

 

Основними завданнями Департаменту є:

 

 1. забезпечення реалізації державної політики:

– у галузі регіонального розвитку, будівництва, інвестиційного розвитку у будівництві, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території Київської області;

– у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

 1. виконання завдань з будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
 1. сприяння впровадженню у будівництво прогресивних, проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
 2. залучення інвестиційних проектів у будівництво, програм для їх реалізації на території області, сприяння впровадженню інвестиційних проектів і програм у будівництві та здійснення супроводу у їх реалізації;
 1. участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і обласних програм з питань регіонального розвитку, залучення інвестицій в будівництво, житлово-комунального господарства.

 

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 1. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 1. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 1. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у будівельній галузі у межах Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;
 1. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області та щодо поліпшення інвестиційного клімату;
 1. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;
 1. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;
 1. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;
 1. надає адміністративні послуги;
 1. готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд Київської обласної ради;
 1. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 1. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, реалізації інвестиційних проектів у будівництві на території області;
 1. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 1. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 1. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 1. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;
 1. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;
 2. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 1. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 1. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 1. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 1. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 1. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 1. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 1. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 1. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 1. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 1. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 1. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 1. забезпечує захист персональних даних.
 1. здійснює повноваження у сфері будівництва:

 

– бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником  коштів за програмою);

– розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

– бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

– здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

– бере участь у реалізації заходів щодо енерго – та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з  енергозбереження,  контрольних

показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

– бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

– бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

– бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

– здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

– надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

– складає переліки об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах;

– розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах Київської області, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

– забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

– розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

– здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

– приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

– розміщує замовлення на капітальне будівництво, у тому числі житла, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до діючих нормативно-правових актів;

– за рахунок коштів обласного бюджету та залучених відповідно до чинного законодавства коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, у встановленому порядку бере дольову участь у будівництві об’єктів соціально-культурного призначення, житла для працівників облдержадміністрації, обласних підприємств, установ, організацій, здійснює інвестування житлового будівництва та закупівлі житла (у тому числі на вторинному ринку) для зазначених категорій громадян;

– забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

– забезпечує будівництво технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на  замовника;

– здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали поставки замовника;

– передає будівельній організації в погоджені нею терміни дозвільні документи відповідних органів на виконання будівельно-монтажних робіт;

– здійснює технічний нагляд за будівництвом,  контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним  умовам і стандартам;

– погоджує з відповідними організаціями питання, пов’язані з   установкою вантажопідйомних пристроїв,  устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;

– забезпечує виконання пусконалагоджувальних   робіт  і   підготовку   об’єктів  до  експлуатації;

– забезпечує введення об’єктів в експлуатацію;

– передає завершені будівництвом та введені в дію  об’єкти підприємствам та організаціям, на які  покладено їх експлуатацію;

– здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконанні роботи та послуги;

– приймає від підрядника згідно з актом  законсервовані  або припинені будівництвом об’єкти  і вживає заходів  для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо  подальшого використання об’єктів  незавершеного будівництва;

– веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни, подає в  установленому  порядку відповідним органам звітність з усіх  видів діяльності, несе відповідальність за їх достовірність;

– перевіряє подані  до сплати документи  підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших  організацій  щодо виконання робіт,  поставки продукції та надання послуг;

– надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;

 

 1. здійснює повноваження у сфері інвестиційного розвитку у будівництві:

– бере участь у розробленні проектів державних та регіональних цільових програм, метою яких є покращення інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності у будівництві, забезпечує в межах компетенції координацію виконання завдань, визначених ними;

– сприяє співпраці структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у рамках реалізації інвестиційних проектів у будівництві;

– бере участь у розробленні проектів (програм) міжнародного співробітництва у сфері інвестиційної діяльності у будівництві та здійснює їх супровід, у разі необхідності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів звертається в установленому порядку до відповідних центральних органів виконавчої влади;

– розробляє пропозиції щодо залучення інвесторів у будівництві на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі на умовах угод про розподіл продукції, концесію, спільну діяльність тощо;

– готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів з питань інвестиційної політики, здійснює організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності;

– бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та функціонування спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, індустріальних (промислових), технологічних парків, митних зон, інших інструментів сприяння інвестиційній та інноваційній діяльності;

– сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва із залучення інвестицій у будівництві;

– сприяє здійсненню заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги для будівництва об’єктів виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, комунальної, переробної галузей та сільськогосподарського виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших сфер економіки;

– координує, в межах своїх повноважень, діяльність відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій у сфері інвестиційної політики у будівництві, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів у будівництві;

– за дорученням керівництва Київської облдержадміністрації співпрацює з міжнародними організаціями, об’єднаннями та асоціаціями з питань розвитку інвестиційної діяльності та реалізації інвестиційних програм у будівництві на території області;

– за дорученням керівництва Київської облдержадміністрації бере участь у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на залучення інвестицій у будівництві;

– бере участь у формуванні складу офіційних делегацій області для участі у переговорах, форумах, презентаціях, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах, інших заходах двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері інвестиційного розвитку у будівництві;

– готує пропозиції щодо оголошення конкурсів інвестиційних проектів у будівництві та можливості їх реалізації і організовує їх проведення.

 1. здійснює повноваження у сфері житлово-комунального господарства:

– забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

– розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

– взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

– контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

– здійснює аналіз рівня та динаміки цін/тарифів, їх складових на житлово-комунальні послуги;

– надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

– реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення;

– розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

– бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

– інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни  житлового фонду;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

– розробляє і реалізує обласні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;

– здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

– організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і

ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

– погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

– забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростаціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних  або поновлювальних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

– забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;

– вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

– здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

– здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

– забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-комунального господарства;

– вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження;

– розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

– порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

– забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

– здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

– забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

– розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

– бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

– забезпечує організацію проведення щорічного всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”;

– здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

– надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

– надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах області;

– надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

– забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

– розробляє і подає пропозиції  голові облдержадміністрації щодо    удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

– проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунальної галузі;

– організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань.


Просмотреть увеличенную карту

Департамент ЖКГ © 2015

Warning: Unknown: open(/usr/home/380445926840/data/mod-tmp/sess_ofgm6td78vun7hmfp2sharbaj0, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/usr/home/380445926840/data/mod-tmp) in Unknown on line 0