Warning: session_start(): open(/usr/home/380445926840/data/mod-tmp/sess_qh3l7qv9bdlpf08nvtcaotlkj4, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in /usr/home/380445926840/data/www/ogku_koda/wp-content/plugins/exclusive-content-password-protect/content-password-protect.php on line 30
Положення |

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного комплексу

Київської обласної державної адміністрації

1. Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється  головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

Департамент є бюджетною і неприбутковою установою.

2. Підзвітний і підконтрольний голові Київської обласної державної адміністрації, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  актами Президента  України  і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також  Положенням про департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (далі – Положення).

4. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання,  енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

5.3. готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд Київській обласній державній адміністрації;

5.4. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

5.5. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

5.6. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.7. надає адміністративні послуги;

5.8. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.9. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі та вживає заходів до усунення недоліків;

5.10. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

5.11. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5.12. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.13. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.14. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.15. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.16. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.17. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.18. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.19. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.20. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.21.опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.22. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.23. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.24. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.25. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, збереження державної таємниці;

5.26. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.27. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.28. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.29. забезпечує захист персональних даних;

5.30. забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

5.31. розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг ;

5.32. взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

5.33. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

5.34. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.35. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5.36. здійснює аналіз рівня та динаміки цін/тарифів, їх складових на житлово-комунальні послуги;

5.37. надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.38. реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення;

5.39. розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

5.40. бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

5.41. інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни  житлового фонду;

5.42. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

5.43. розробляє і реалізує обласні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;

5.44.здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

5.45. організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

5.46. погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

5.47. забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

5.48. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

5.49. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

5.50. забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 № 352, та відповідних регіональних програм;

5.51. вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

5.52. здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

5.53. здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

5.54. забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-комунального господарства;

5.55.   вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження;

5.56. розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

5.57. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

5.58. порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

5.59. забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

5.60. здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5.61. забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

5.62. розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

5.63. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

5.64. бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

5.65. інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

5.66. забезпечує організацію проведення щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

5.67. здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5.68. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

5.69. надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

5.70. надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах області;

5.71. надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

5.72. забезпечує реалізацію повноважень Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

5.73. розробляє і подає пропозиції  голові облдержадміністрації щодо    удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

5.74. проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунальної галузі;

5.75. організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

5.76.  здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент має право:

6.1. здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань;

6.2. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.3. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.4. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

6.5. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.6 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку.

9. Директор департаменту:

9.1. здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

9.2. подає на затвердження голові Київської обласної державної  адміністрації положення про департамент;

9.3. затверджує посадові інструкції працівників департаменту, положення про структурні підрозділи департаменту та розподіляє обов’язки між працівниками;

9.4. планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної  адміністрації;

9.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

9.6. звітує перед головою Київської обласної державної  адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

9.7. може входити до складу колегії Київської обласної державної  адміністрації;

9.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10. представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва Київської обласної державної  адміністрації;

9.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9.12. подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.13. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису департаменту;

9.14. здійснює добір кадрів;

9.15. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.16. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому  законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.17. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

9.18. забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.19. здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Київської обласної державної  адміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної  адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Департамент утримується  за  рахунок  коштів  державного бюджету.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова Київської обласної державної  адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

14. Кошторис і  штатний  розпис  департаменту  затверджує   голова Київської обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

15. Департамент  є  юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Департамент ЖКГ © 2015

Warning: Unknown: open(/usr/home/380445926840/data/mod-tmp/sess_qh3l7qv9bdlpf08nvtcaotlkj4, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/usr/home/380445926840/data/mod-tmp) in Unknown on line 0